Duurzaam bouwen: Hype of noodzaak?

Duurzaam bouwen is populair. Overal in de bouwwereld is het een gewild thema, zowel onder producenten die druk aan het innoveren zijn als onder ontwerpers en bouwers. Ook vanuit de consument is er steeds meer vraag naar. Maar is het een hype of is het pure noodzaak?

Wat onder duurzaam bouwen wordt verstaan, kunt u lezen op mijn pagina Duurzaam bouwen. Maar wat is het belang van duurzaam bouwen?

De bouw voorziet in een belangrijke levensbehoefte: een dak boven ons hoofd, veiligheid en warmte. Maar de bouw is ook een van de grootste vervuilende industrieën. Zowel op gebied van grondstoffen- en brandstofgebruik als op het gebied van afvalproductie. Ook de CO²-uitstoot van de huidige gebouwde omgeving beslaat een groot deel van de totale jaarlijkse CO²-uitstoot van Nederland. Op al deze gebieden is veel winst te behalen en dit is ook hard nodig.

Daarom is duurzaam bouwen pure noodzaak. De natuur is een prachtig ecologisch systeem. De aarde produceert alles wat we nodig hebben om in ons voedsel, energie en andere levensbehoeften te voorzien. Natuurdiensten, zoals de bestuiving door bijen, de vastlegging van CO2 en het leveren van hout, medicijnen en voedsel uit natuurlijke ecosystemen, zijn cruciaal voor ons welzijn en liggen ten grondslag aan onze welvaart. Om deze diensten te behouden, is het van essentieel belang verder verlies van natuur te stoppen. Als we op de oude voet door zouden gaan, zouden grondstoffen spoedig opgebruikt zijn, natuurgebieden compleet verwoest en zou de CO²-uitstoot niet meer door de natuur kunnen worden verwerkt. Uiteindelijk wordt de aarde dan compleet uitgeput en zouden we niet meer in onze absolute basisbehoeften kunnen voorzien: schone lucht, schoon drinkwater en voedsel.

“Als alle wereldburgers hetzelfde zouden consumeren als Nederlanders, hebben we 3,4 aardbollen nodig. De aarde heeft anderhalf jaar nodig om duurzaam te produceren wat we in één jaar verbruiken.”

De bouw is gelukkig al volop bezig om te verduurzamen. Maar willen we de aarde doorgeven aan de volgende generaties, dan moet er nog veel gebeuren. Verder inperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, beperken van andere eindige grondstoffen, stoppen met de kap van tropische regenwouden en vooral veel meer gebruikmaken van duurzaam hernieuwbare grondstoffen (Biobased bouwen).
Dus daarom: Bouw Duurzaam!

 

 


Lees ook (gebruikt als bron):
Nederlandse samenvatting Living Planet Report 2010 (WWF)

Bekijk ook:
WNF-commercial: Geef de aarde door (2010)

Geplaatst in Blog.